يکشنبه, 1 مهر 1397

عنوان : شروع جدول كشی بلوار الاحداث دسترسی به مجتمع فرهنگیان ومجتمع غدیر شهرتاریخی بندركنگ
کد خبر : ۴۸۴۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ 
ساعت : ۱۱:۱۵:۱۴

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ