يکشنبه, 1 مهر 1397

عنوان : پروژه ساخت واحداث استخر 800تنی قیرشهرداری شهرتاریخی بندركنگ
کد خبر : ۴۸۴۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ 
ساعت : ۱۱:۱۸:۳۳

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱
بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ