يکشنبه, 1 مهر 1397

عنوان : اجرای زیرسازی آسفالت كوی ملوانان شهر تاریخی بندركنگ
کد خبر : ۴۸۴۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ 
ساعت : ۱۱:۲۰:۳۹

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱
بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ