جمعه, 27 مهر 1397

عنوان : اضافه شدن یكدستگاه خودروی سنگین ایویكو ده تن كمپرسی به سیستم حمل ونقل شهرداری شهرتاریخی بندركنگ
کد خبر : ۴۹۰۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ 
ساعت : ۱۲:۳۶:۱۷

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ