جمعه, 27 مهر 1397

عنوان : گوشه ای از فعالیت های شهرداری شهرتاریخی بندركنگ 1-جمع آوری سگ های ولگرد از سطح شهر وانتقال آنها به محل نگهداری دركارخانه آسفالت به تعداد 15 قلاده 2-تعمیر بشكه آب جهت جهت آب دادن به سگهای ولگرد ونگه داری شده 3- جمع آوری وساماندهی پسماند غیرقابل بازیافت درسایت پسماند 4-بارگیری مخلوط وزیرسازی خیابان مسیر دسترسی به سلول محل دفن بهداشتی مهندسی پسماندهای غیرقابل بازیافت 5- پاكسازی خیابان شهید بحرپیما از چهاراره به سمت مسجد حسین علی 6-جمع آوری زباله های داخل حوضچه بغل موج شكن غربی 7-جمع آوری زباله های پاركینگ موتوری قدیم شهرداری بندركنگ 8-بادگیر ومنزل ترمیم شده دربافت تاریخی بندركنگ 9-بازسازی وجوشكاری كانال آب اول ورودی خیابان فرهنگیان
کد خبر : ۴۹۰۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ 
ساعت : ۶:۵۸:۹

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ