سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

عنوان : پاكسازی ساحل شرقی شهرتاریخی بندركنگ با تشكز از زحمات پرسنل واحد خدمات شهری شهرداری بندركنگ
کد خبر : ۴۹۷۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ 
ساعت : ۱۱:۴۹:۵۶

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ