يکشنبه, 27 آبان 1397

عنوان : حضور مهندس زارعی شهردار بندرتاریخی كنگ درششمین دوره انتخابات شهرداری ها ودهیاری های كشور
کد خبر : ۴۹۷۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ 
ساعت : ۹:۳۸:۴۰

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱
بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ