يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : حضور مهندس زارعی شهردار بندرتاریخی كنگ درششمین دوره انتخابات شهرداری ها ودهیاری های كشور
کد خبر : ۴۹۷۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ 
ساعت : ۹:۳۸:۴۰

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱
بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ