يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : دیدار وگفتگو بادریانوردان درموزه مردم شناسی این شهر توسط مهندس ایوب زارعی شهردار بندرتاریخی به همراه دكتر محمد حسن نیا مسئول پایگاه دانش سنتی لنج سازی ودریانوردی خلیج فارس دربندركنگ دكتر راهب رئیس پژوهش كده معماری وشهرسازی مركز تحقیقات راه ومسكن وشهرسازی،دكتر رضانصراصفهانی استاد دانشگاه هنر اصفهان ومشاور اقتصادی طرح ویژه بندرتاریخی كنگ،شیخ محمد عقیل رضوانی امام جمعه اهل سنت بندركنگ واحمد خصومی دهیاركوهین.
کد خبر : ۴۹۸۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ 
ساعت : ۸:۴۴:۱۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ