يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : پایان پروژه آسفالت بلوار ابن ماجدكنگی وشروع قیرپاشی وآسفالت خیابان دانشگاه علمی كاربردی بندرتاریخی كنگ توسط واحد عمرانی شهرداری بندرتاریخی كنگ
کد خبر : ۴۹۸۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ 
ساعت : ۸:۴۷:۴۸

امتیاز :  ۴/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ