يکشنبه, 27 آبان 1397

عنوان : كاشت 70نفر نخل كبكاب دربلوار ابن ماجد بندركنگی توسط شهرداری بندرتاریخی كنگ
کد خبر : ۴۹۸۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ 
ساعت : ۹:۴۲:۱

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ