يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : جلسه هماهنگی جهت برگزاری مراسم دومین سالگرد شهدای گمنام بندرتاریخی كنگ مورخ 1397/08/13
کد خبر : ۴۹۸۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ 
ساعت : ۹:۴۸:۱۹

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ