يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : برگزاری مراسم مولود خوانی به مناسبت هفته وحدت
کد خبر : ۵۰۰۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ 
ساعت : ۱۰:۵۴:۲۷

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ