يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : نمایی قبل و بعد از مرمت جداره های بافت تاریخی بندركنگ
کد خبر : ۵۰۰۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ 
ساعت : ۷:۲۶:۲۹

امتیاز :  ۴/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ