سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

عنوان : ادامه آسفالت كوی هوجا بندرتاریخی كنگ
کد خبر : ۵۰۰۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ 
ساعت : ۷:۳۸:۵۴

امتیاز :  ۴/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ