يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : طرح آشناسازی دانش آموزانن پایه ششم ابتدایی قدس با وظایف مركز منطقه ای پاسداری وترویج میراث ناملموس جنوب شرق ایران (بندرتاریخی كنگ) ،فرهنگ شهروندی ومشاركت دانش آموزان درفرایند تهیه طرح ویژه بندرتاریخی كنگ توسط مهندس زارعی شهردار بندركنگ ودكتر میرشكرایی مدیر مركز منطقه ای پاسداری وترویج میراث فرهنگی ناملموس جنوب شرق ایران
کد خبر : ۵۰۰۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ 
ساعت : ۹:۵۳:۱۳

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ