جمعه, 30 فروردين 1398

عنوان : دیدار مهندس زارعی شهردار بندرتاریخی كنگ به همراه دكتر میرشكرایی مدیرمركز منطقه ای پاسداری وترویج میراث فرهنگی ناملموس جنوب شرق ایران با دكتربرومند مدیركل میراث فرهنگی هرمزگان باهدف برگزاری نشست تخصصی پاسداری وترویج میراث فرهنگی ناملموس جنوب شرق ایران با حضور شهرداران ومدیركل ادارات استان های منطقه درماه آینده ،باهمكاری اداره كل میراث فرهنگی استان هرمزگان وشهرداری بندرتاریخی كنگ
کد خبر : ۵۰۰۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ 
ساعت : ۸:۳۵:۱۵

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ