يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : دیدار مهندس زارعی شهردار بندرتاریخی كنگ به همراه دكتر میرشكرایی مدیر مركز منطقه ای پاسداری وترویج میراث فرهنگی ناملموس جنوب شرق ایران با دكتر امینی شهردار بندرعباس واعلام آمادگی ایشان جهت راه اندازی پایگاه مركزی استان هرمزگان وپایگاه مركزی شهرستان بندرعباس به عنوان زیر مجموعه های مركز منطقه ای پاسداری وترویج میراث فرهنگی ناملموس جنوب شرق ایران درراستای پایش فعالیت های پایگاه های هدف دراستان هرمزگان وشهرستان بندرعباس
کد خبر : ۵۰۱۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ 
ساعت : ۸:۴۵:۳۲

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ