يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : بدینوسیله به اطلاع می رساند كمیته ورزشی بانوان شهرداری بندرتاریخی كنگ درنظر دارد ورزش ونرمش صبحگاهی ویژه بانوان درروزهای پنج شنبه از ساعت 8:30 تا 9:30 صبح درسالن ورزشی مدرسه دخترانه محدثه بندركنگ برگزار نمایند .لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید راس ساعت مقرر دراین گردهمایی پرشور ونشاط شركت نمایند.
کد خبر : ۵۰۲۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ 
ساعت : ۱۱:۵۰:۲۷

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ