يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : حضور پرسنل واحدهای خدمات شهری ،موتوری وآتش نشانی شهرداری بندرتاریخی كنگ درمانور زلزله به مناسبت 5دی روز ملی ایمنی دربرابر زلزله
کد خبر : ۵۰۲۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ 
ساعت : ۱۱:۵۱:۳۹

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ