يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : بازدید وبررسی از اسكانهای غیررسمی جهت بازآفرینی محله ابوذر بندرتاریخی كنگ
کد خبر : ۵۰۳۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ 
ساعت : ۱۳:۳:۴۸

امتیاز :  ۴/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ