يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : آموزش نكات ایمنی اطفاء حریق به پرسنل شهرداری بندرتاریخی كنگ ومدرسه كوثرروستای بارچاه
کد خبر : ۵۰۳۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ 
ساعت : ۱۱:۳۲:۶

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ