يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : جلسه هماهنگی درخصوص برگزاری اولین همایش نبرد با غول پلاستیكی
کد خبر : ۵۰۳۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ 
ساعت : ۱۱:۳۲:۵۳

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ