يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : پی گردی ،آواربرداری وساماندهی مسجد دومحرابه دوطبقه بندركنگ آغاز شد
کد خبر : ۵۰۳۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ 
ساعت : ۸:۵۵:۳۳

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ