يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : عملكرد واحد خدمات شهری شهرداری بندرتاریخی كنگ مورخ 1397/10/15 1- اموزش چهره به چهره به شهروندان بندرتاریخی كنگ كوی امام همراه با اهداء مخازن ذخیره سازی پسماند خشك قابل بازیافت،بروشورهای آموزش واطلاع رسانی وكداشتراك 2-ادامه عملیات حفر سلول دفن بهداشتی پسماند3- تمیز كردن خیابان وكوچه های كوی بلوكی جنوبی 4-جوشكاری وبازسازی مخزن 770 لیتری پسماند 5-زیرسازی مسیر دیوار پیش ساخته پلاژبانوان
کد خبر : ۵۰۳۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ 
ساعت : ۹:۱:۲۹

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ