يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : گزارش پیشرفت فیزیكی واحد عمرانی شهرداری بندرتاریخی كنگ مورخ 97/10/16:مرمت جداره های بافت 2-سنگ فرش كوچه های بافت 3-نرمه پایین دست جداره های بافت 4-ادامه آواربرداری مسجد دوطبقه
کد خبر : ۵۰۳۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ 
ساعت : ۹:۱۲:۰

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ