جمعه, 30 فروردين 1398

عنوان : ادامه پروژه پی گردی وآواربرداری مسجد دومحرابه دوطبقه با نظارت مهندس طوافی باستان شناس كشوری
کد خبر : ۵۰۴۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ 
ساعت : ۸:۲۷:۳۷

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ