جمعه, 30 فروردين 1398

عنوان : بازدید مهندس زارعی شهردار بندرتاریخی كنگ از نمایشگاه طرح جابرابن حیان دبستان آیندگان مهر
کد خبر : ۵۰۵۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ 
ساعت : ۱۰:۳۱:۵۹

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ