يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : مزایده فروش زمین شهرداری بندركنگ(بهمن ماه97)
کد خبر : ۵۰۵۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ 
ساعت : ۱۲:۵۱:۱۵

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

شرایط مزایده ومشخصات قطعات


راهنمای شهرک ها ونقشه قطعات
فرم شرکت درمزایدهبازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ