يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : بازدیدحضرت آیت الله سید حسن امامی از موزه مردم شناسی بندركنگ
کد خبر : ۵۰۵۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ 
ساعت : ۸:۶:۰
عنوان گروه خبري : فرهنگی و هنری . اجتماعی .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ