جمعه, 30 فروردين 1398

عنوان : فعالیت واحد خدمات شهری شهرداری بندر تاریخی كنگ ،مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
کد خبر : ۵۰۶۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ 
ساعت : ۸:۲۸:۱۰
عنوان گروه خبري : اجتماعی .

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ