يکشنبه, 4 فروردين 1398

رو عنوان : به مناسبت (روز درختکاری)
عنوان : كاشت نهال در پارك كوهین بندر تاریخی كنگ
کد خبر : ۵۰۶۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ 
ساعت : ۸:۳۲:۲۷
عنوان گروه خبري : فرهنگی و هنری .

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ