يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : فعالیت واحد خدمات شهری شهرداری بندر تاریخی كنگ.مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
کد خبر : ۵۰۶۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ 
ساعت : ۷:۵۷:۴۸

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ