جمعه, 30 فروردين 1398

رو عنوان : دومین شب از جشنواره خرید کنگ
عنوان : حضور مهندس نیكویی فرماندار شهرستان بندر لنگه در جشن جشنواره خرید كنگ
کد خبر : ۵۰۷۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ 
ساعت : ۱۷:۵۵:۴۴

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ