جمعه, 30 فروردين 1398

عنوان : اختتامیه جشنواره خرید كنگ برگزار شد
کد خبر : ۵۰۷۶
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ 
ساعت : ۷:۴۵:۲۵

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ