جمعه, 30 فروردين 1398

عنوان : ادامه پروژه مرمت اضطراری از مسجد باستانی دوطبقه
کد خبر : ۵۰۷۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ 
ساعت : ۹:۴:۳۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ