جمعه, 30 فروردين 1398

عنوان : بازدید شهردار بندرتاریخی كنگ از پروژه مرمت و آماده سازی جهاز بادبانی گردشگری
کد خبر : ۵۰۷۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ 
ساعت : ۹:۱۶:۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ