دوشنبه, 31 تير 1398
  • ساعت : ۸:۲۷:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ 
  • کد خبر : ۵۰۴۶
ادامه پروژه پی گردی وآواربرداری مسجد دومحرابه دوطبقه با نظارت مهندس طوافی باستان شناس كشوری


امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0