دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398
  • ساعت : ۱۲:۵۱:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ 
  • کد خبر : ۵۰۵۷
    /  2
مزایده فروش زمین شهرداری بندركنگ(بهمن ماه97)
شرایط مزایده ومشخصات قطعات


راهنمای شهرک ها ونقشه قطعات
فرم شرکت درمزایده

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0