دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398
  • ساعت : ۷:۵۷:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ 
  • کد خبر : ۵۰۶۳
فعالیت واحد خدمات شهری شهرداری بندر تاریخی كنگ.مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
گزارش فعالیت واحد خدمات شهری شهرداری بندر تاریخی کنگ.مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱:پاكسازي ساحل پارك شهداي خليج فارس ۲:جمع آوری زباله محوطه موج شکن غربی ۳:تحويل گرفتن زباله هاي خشك از قايق ها صيادي ۴:زيرسازي و مخلوط ريزي خيابان پروين اعتصامي كوچه ريحان سوم
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0