پنج‌شنبه, 30 آبان 1398
  • ساعت : ۸:۵۷:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ 
  • کد خبر : ۵۰۷۷
گزارش عملكرد شهرداری بندركنگ در نوزدهم فروردین١٣٩٨
گزارش عملكرد شهرداري بندركنگ در نوزدهم فروردين١٣٩٨
۱-تسطیح و زیر سازی کوچه ریحانی
۲-مرمت جدول بلوار ایت الله خامنه ای
۳-باز کردن لوله های فلیتر بارونی کارخانه اسفالت
۴-سیمان کاری پی چینی پلاژ بانوان
۵-جابجایی سیمان و مصالح
۶-جمع اوری نخاله سطح شهر
۷-حفاظت اضطراری مسجد دوطبقه
۸- خالی کردن فیلتر استخر قیرکارخانه اسفالت
٩-هرس و جمع آوري نخاله هاي ساختماني در محوطه سايت موزه بركه هاي آب
١٠-نظافت خيابان هاي سطح شهر و جمع آوري زباله ها
١١-مرمت جهاز بادباني گردشگري شهرداري بندركنگ