شنبه, 10 خرداد 1399
  • ساعت : ۹:۴۷:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ 
  • کد خبر : ۵۰۹۶
عملكرد واحد خدمات شهری و واحد عمرانی شهرداری بندركنگ در ٢٢اردیبهشت ٩٨
١-پلاژ بانوان٢-پاكسازي قبرستان شهر٣-زيرسازي جهت آسفالت محلات٤-رنگ آميزي جداول بلوار امام حسين(ع)٥-حصاركشي محل نگهداري سگ هاي سطح شهر٦-گچ كاري جداره بافت تاريخي ٧-پاكسازي محله هوجا٨-اجراي تاسيسات زميني برق در بافت تاريخي ٩-نصب پرچم سطح شهر١٠-تعمير چراغ راهنمايي


١-پلاژ بانوان

٢-پاكسازي قبرستان شهر

٣-زيرسازي جهت آسفالت محلات٤-رنگ آميزي جداول بلوار امام حسين(ع

٥-حصاركشي محل نگهداري سگ هاي سطح شهر

٦-گچ كاري جداره بافت تاريخي

٧-پاكسازي محله هوجا

٨-اجراي تاسيسات زميني برق در بافت تاريخي

٩-نصب پرچم سطح شهر

١٠-تعمير چراغ راهنمايي