• ساعت : ۱۱:۱۸:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ 
  • کد خبر : ۵۱۰۳
عملكرد واحد خدمات شهری بندر تاریخی كنگ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
1: لكه گيري آسفالت بلوار شهيدملاح كنگي و سطح شهر ۲: ادامه پاکسازی مسیر دسترسی به پلاژبانوان
امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0