شنبه, 23 آذر 1398
  • ساعت : ۱۳:۹:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ 
  • کد خبر : ۵۱۳۶
برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری بندركنگ مورخ 98/5/15.
جلسه شورای اداری شهرداری بندرکنگ باحضورمهندس ایوب زارعی شهرداربندرتاریخی کنگ ،دکترحسن نیا مسئول پایگاه جهانی دانش سنتی لنج سازی و دریانوردی خلیج فارس در بندرکنگ برگزار شد.

باتوجه به جلسه مورخ98/5/13 ومعرفی سرپرست حراست شهرداری بندرکنگ توسط مدیرکل حراست استانداری هرمزگان جلسه داخلی شهرداری باحضورمهندس ایوب زارعی شهرداربندرتاریخی کنگ ،دکترحسن نیا مسئول پایگاه دریانوردی ومسئولین دوایر شهرداری برگزاروآقایان عبدالله بزرگمهر بعنوان معاون-خلیل اسودی به عنوان سرپرست حراست شهرداری واقای حسین بناء بعنوان مسئول موتوری معرفی گردیدند و از زحمات آقای مجتبی کوهستانی مسئول موتوری سابق قدردانی شد.


در این نشست عملکرد وبرنامه های 5سال گذشته شهرداری وآینده مورد بررسی قرارگرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0