• ساعت : ۸:۴۴:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ 
  • کد خبر : ۵۱۴۵
🔻عملكرد واحد خدمات شهری شهرداری بندرتاریخی كنگ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۱:پاکسازی معابر،کوچه ها و محلات سطح شهر ۲: پاكسازي و جمع آوري زباله هاي محوطه اسكله (موج شكن غربي) ۳: پاكسازي ساحل با دستگاه ساحل روب (ساحل پارك نوربخش)
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0