شنبه, 10 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۱:۰:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ 
  • کد خبر : ۵۱۵۷
kong.port
گزارش تصویری از پروژه های در حال اجرای واحد عمرانی شهرداری بندر تاریخی كنگ
۱:برکه پنج تا برچیدن اندود های طبله کرده از تاق آهنگ برکه جنوبی +اجرای گچ زیر کار این بخش ۲:کارگاه لنج سازی حین اجرای تخته کوبی زیر سینه لنج و تخته کوبی روی شلمون های قسمت سینه وبرد لنج۳: گذر زیر مهره حین اجرای اندود گچ جداره ها. 3h
امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0