شنبه, 23 آذر 1398
  • ساعت : ۸:۵۱:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ 
  • کد خبر : ۵۱۷۵
ادامه مرمت جداره ها و سنگ فرش بافت تاریخی بندركنگ
ادامه مرمت جداره ها و سنگ فرش بافت تاريخي بندركنگ توسط واحد عمراني شهرداري بندركنگ
امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0