چهارشنبه, 26 مرداد 1401
  • ساعت : ۱۱:۴۷:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 
  • کد خبر : ۵۱۹۲
عملكرد واحد خدمات شهری مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۱:جمع آوری نخاله های سطح شهر ۲:نضافت و پاکسازی خیابان ها و‌معابر سطح شهر ۳:لکه گیری آسفالت های سطح شهر ۴: پاکسازی ساحل روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بندرتاریخی کنگ
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0