پنج‌شنبه, 26 فروردين 1400
  • ساعت : ۸:۲۶:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 
  • کد خبر : ۵۲۲۲
سنگ فرش محله ابوذر
ادمه سنگ فرش محله ابوذر بندرتاریخی کنگ توسط واحد عمرانی شهرداری . روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بندرتاریخی کنگ
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0