دوشنبه, 8 آذر 1400
  • ساعت : ۹:۲۹:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ 
  • کد خبر : ۵۲۳۵
گزارش فعالیت
گزارش فعالیت واحد عمرانی شهرداری بندرتاریخی کنگ

گزارش فعالیت واحد عمرانی شهرداری بندرتاریخی کنگ
۱- اجرای ارماتوربندی و قالبندی و بتن ریزی ساختمان درب خروج گمرگ
۲- مخلوط ریزی زمین چمن مصنوعی در بلوار ابن ماجد
۳-سنگ فرش محله ابوذر
۴-سنگ فرش محله شمال
۵- اجرای پیادرو سازی خیابان شهید سعدانی
۶-مرمت خانه رشید
۷- تعویض دال کانال میدان ناخدا
۸- اوردن سنگ از معدن جهت سنگ فرش
۹-اصلاح انترلاک پیادرو خیابان امام خمینی (ره)

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها