• ساعت : ۸:۲:۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ 
  • کد خبر : ۵۲۴۸
اسفالت
اجرای پروژه اسفالت مسیرهای دسترسی به مجتمع فرهنگیان و ولی عصر توسط واحد عمرانی شهرداری بندرتاریخی کنگ. روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بندرکنگ
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0